בשבוע שעבר, יחד עם איגוד השיווק הישראלי חתמנו על אמנה משותפת המגדירה את מערכת היחסים בין מפרסמים לפרסומאים.

האמנה באה במטרה למסגר את גבולות הגזרה שבעבודה בין הצדדים וזאת בהמשך לכתבות שעסקו  בנושא לפני מספר חודשים.

השקת האמנה התקיימה באירוע שכלל פאנל שעסק בסוגיות המטרידות את הענף, בהשתתפות מיטל שירן, סמנכ"לית השיווק של קבוצת לאומי; אילן סיגל, מנכ"ל גולן טלקום, יוסי לובטון, יו"ר קבוצת פובליסיס, ורפי טל, מבעלי משרד הפרסום HapPpy.

בנוסף, הפרסומאי האמריקאי דיוויד סייבל (היו"ר העולמי של Y&R לשעבר) השתתף באירוע והציג את הדרך שבה מתמודדים עם הנושא בעולם הגדול.

סייבל הסביר כי סוגיית אובדן האמון והמקום של משרד הפרסום מול המפרסם אינה מייחדת את ישראל, ולמעשה בכל העולם מתחבטים בנושא. לדבריו, למפרסמים מגיע לקבל שירות באיכות גבוהה, אך הדרישות שלהם צריכות להיות ריאליות.

בנוסף, הוא רואה חשיבות בקביעת פרמטרים להצלחה ובקביעת יעדים מדידים. 

האמנה מכילה 7 סעיפים:

  1. המפרסם והפרסומאי יקפידו על יחסי כבוד, נימוס, והבנה הדדית ביניהם, ויפעלו בכנות, בפתיחות וביושר כדי להביא להצלחת המהלך הפרסומי המשותף לשניהם.
  2. שני הצדדים יקפידו לסכם את תנאי ההעסקה של הפרסומאי בבהירות ובדייקנות טרם תחילת ההתקשרות ביניהם, כדי לצמצם למינימום כל מחלוקת ביניהם בנושא תגמול הפרסומאי. עם חתימת ההסכם שני הצדדים מחויבים למלא אותו ככתבו וכלשונו.
  3. הצדדים יסכימו ביניהם מראש על מטרות ויעדים אותם יגדירו במשותף. מטרות ויעדים אלה יהיו אמצעי המדידה והמבחן לאיכות העבודה המשותפת ויעודכנו מעת לעת ככל שיתקדם המהלך הפרסומי המשותף.
  4. הצדדים יעשו כל מאמץ וישקיעו במשותף את מיטב כוחותיהם המקצועיים כדי שהמהלך הפרסומי המשותף להם יוכתר בהצלחה.
  5. הצדדים יטפחו יחסי שותפות ואמון ביניהם. הפרסומאי והמפרסם ינהלו את יחסי העבודה ביניהם בשקיפות ובתום לב, בכל הקשור להסכמים שברצונם לחתום עם פרסומאי או מפרסם מתחרה. וזאת על מנת שתינתן למי מהם שירצה, האפשרות לסיים את ההתקשרות ביניהם בהסכמה ובכבוד.
  6. הצדדים יחשפו אחד בפני השני בשקיפות מלאה ובתום לב, כל נתון או מידע הידוע למי מהם והנוגע למהלך הפרסומי המשותף לשניהם.
  7. אם לא צוין אחרת בהסכם ביניהם, המפרסם יכבד את שעות העבודה המקובלות במשק ולא יחרוג מהן, אלא רק במקרים חריגים ונדירים ולא כדבר שבשגרה. היקף שעות העבודה ייקבע בהסכם ההתקשרות.

נסכם כי האירוע התקיים בטוקהאוס בנמל תל אביב, בנוכחות של 75 אנשי שיווק ופרסום, באוירה נעימה וחברית כיאה למפגשים מסוג זה.

תגובות באמצעות facebook

תגובות